Vi tilbyr desinfisering til alle store og små produkter eller installasjoner

Plakat A4 desinfisering_some

Desinfiseringsmiddelet vi bruker er et middel som er mye brukt både hos legeklinikker, tannhelsetjenester og i landbruksindustrien for å desinfisere grisefjøs og lignende.

Vi benytter et høytrykksbasert system som tillater oss å effektivt desinfisere både store og små flater. Vi kommer til dere med ferdig blandet middel på tank, enten på bil eller på spylehenger som kan trilles dit jobben skal gjøres og spyler de flatene eller produktene dere trenger desinfisering.

Primært tilbyr vi tjenesten utendørs eller på steder med naturlig drenasje i grunnen.

Vi har alt nødvendig utstyr på lager og kan begynne arbeidet umiddelbart

Pris er avhengig av omfang og frekvens på desinfiseringen.

For større oppdrag kan vi tilby en fast pris pr. arbeidsdag som inkluderer alt du trenger:

  • Desinfiseringsmiddel
  • Høytrykksutstyr og tank
  • Rigg og transport
  • Hjelpemann
  • Lettlastebil, bil og/eller henger

For mindre oppdrag tilbyr vi pris etter avtale.

Send mail for prisforespørsel