Eksamensbesvarelse NTNU IØ6015

Finansiering av forretningsutvikling V2024 – Kandidatnummer 10038

Oppgave 2: Egendefinert oppgave. Velg gjerne en praktisk tilnærming til denne oppgaven.

Eksempler på innretninger:  Kan være en investorpresentasjon, en utredning rundt nye prosjekt (og finansieringen av dette), et læringscase, refleksjonsnotat over tidligere gjennomførte prosjekter.

Omfang: maks 3000 ord

Eksamensbesvarelsen til oppgave 2: Her lytter du til besvarelsen.