Hovedsikkerhetsvakt

Når det skal arbeides på eller ved jernbanens infrastruktur, må man ha en ansvarlig hovedsikkerhetsvakt til stede.

Dersom personer, utstyr eller maskiner skal jobbe nærmere enn 2,5 meter fra sporet, kan vi bistå med HSV/LSV/LFS.

Gokall Drift AS har godkjente hovedsikkerhetsvakter med lang erfaring fra forskjellige prosjekter.

Vi kan hjelpe til med blant annet befaringer, planlegging, bestilling av el-sikkerhetsplaner og mye mer. Vi har også utstyr tilpasset og godkjent for arbeid på jernbanen.

Kontakt oss for en prat før du starter din jobb i eller ved jernbanespor.