Hovedsikkerhetsvakter, leder for EL-sikkerhet og banemontør

Er du en entreprenør som skal utføre arbeid i eller ved jernbanespor? Spør oss om rådgivning!

For alt arbeid i og ved spor, skal det være en godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) tilstede. Dersom det er kjøreledning med høyspent på strekke du skal jobbe, skal det også være vurdert om det er behov for Leder for EL-sikkerhet til stede for å gjennomføre arbeidet på en trygg måte.

Gokall Drift AS er godkjent leverandør av sikkerhetstjenester til Bane NOR og har både hovedsikkerhetsvakter,/signalgivere, Ledere for El-sikkerhet og en banemontør blant våre ansatte.

Dersom du er en tjenesteleverandør med lite eller ingen erfaring med jernbane, kan være svært nyttig å ta en samtale med oss før du gir inn et anbud på en jobb i eller ved spor.

Vi har også tilgang på skinne-vei-førere og en skinne/vei-unimog.