Om Gokall Drift AS

Historien

Gokall AS ble etablert i 2002 og tilbyr ulike tjenester i Trøndelagsdistriktet.

«Go’kallen» sjøl heter Gunnar Ottervik og eier familieselskapet sammen sin Emma. Foretaket har vokst og vi er i dag en flott gjeng med «go’e kalla og pia» som primært livnærer oss på ja-holdning, svart kaffe og et løsningsorientert syn på livet. Vi tror på kvalitet i arbeidet, ønsker at alle skal trives på jobb og har en jovial tone med hverandre og omverden.

I 2019 omorganiserte vi bedriften og heter nå formelt Gokall Drift AS, men vi trives fremdeles best med å kalles Gokall på folkemunne.

Clas Ottervik Berge
Administrasjonsleder

Gunnar Ottervik
Eier og daglig leder

Lokasjoner og kontaktinformasjon

Har du vintervedlikeholdsavtale med oss og trenger hjelp? Ring beredskapsvakt: +47 46 54 94 62

Vi er på vei inn i nye lokaler i Hommelvik, men inntil videre finner du oss i verkstedet i underetasjen på Vikhammerløkka 1 – kom rundt på baksiden for et trivelig besøk.

Besøksadresse: 

Verksted: Vikhammerløkka 1, 7560 Vikhammer

Administrasjon: Malvikvegen 1344, 7550 Hommelvik

Postadresse: Gokall Drift AS, postboks 69, 7551 Hommelvik


Samarbeidspartnere og HMS

Som samarbeidspartner eller leverandør av varer og tjenester til Gokall Drift AS må du forholde deg til våre krav til sikkerhet. Du er forpliktet til å bidra i det daglige sikkerhetsarbeidet ute på våre prosjekter. Målet med vårt HMS-arbeid er å skape en trygg og sikkert arbeidsplass for ansatte, kunder, utstyr og bedrift.

Alle som oppholder seg på er anleggsområde må benytte personlig verneutstyr, og på prosjekter knyttet til jernbane kreves det som standard synlighetstøy klasse 3, vernesko, hjelm med hakestropp og hansker.

Bane NORs styringsdokument om bruk av verneutstyr finner du her.

HMSREG og obligatoriske kurs

Alle våre ansatte og leverandører skal til en hver tid ha gyldig HMS-kort tilgjengelig. Vi benytter HMSREG der dette er påkrevd. Det betyr at du som underleverandør på ett prosjekt med HMSREG vil få en innlogging med brukernavn og passord. Les om HMSREG365 her.

Alle som skal jobbe i og ved spor i eller oppholde seg på anleggsområde jernbane må delta på oppstartsmøte og lese og signere Sikker jobb-analyse (SJA). Ved oppmøte på prosjekt må gyldig HMS-kort fremvises. Ha alltid dine sertifikater og kompetansebevis tilgjengelig.

Mannskap må også gjennomføre sikkerhetskurs del 1 og Prosjekt Fareblind før oppstart (begge er nettkurs).

Fakturering

Faktura sendes til faktura@gokall.no eller via EHF (Org.nr.: 923 404 325).