Referanser

Gokall Drift AS har bistått Nidarosdomens restaureringsarbeider i forbindelse med oppussingen av Kongeinngangen på Nidarosdomen. Gjennom kalkblåsing rengjorde vi mange 100-år gamle ornamenter slik at gammelt og uerstattelig kan framstå som nytt.

Vi har bistått Namdal Fjellteknikk AS med skredsikringsarbeid langs jernbanen. Vi har allsidige driftsmedarbeidere med godkjenninger for arbeid i og ved spor, som kan jobbe i høyden og utføre mange forskjellige typer oppdrag.